۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش310254105410---
جوادآشوریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس اداره امور عمومی310268076807--j.ashoriy[AT]
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس فنی/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی قدرتعضو هیات علمی310263376337--aghaebrahimi[AT]birjand.ac.ir
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی--414--
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی--332--
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه310268306830--akar[AT]birjand.ac.ir
محسنآیتیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی310268356835---
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری310242264226---
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی310261076107---
نسرینبابائیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226422642--Nasrin_b_55[AT]yahoo.com
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹