۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
جوادنوعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
جوادچاپاری افینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
جوادحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمتصدی امور دفتری وبایگانی446
جوادحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکاردان برق431
جوادفولادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست دانشکده32202163563
جوادموذنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیرئیس اداره امور عمومی514
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی310261076107
حاجی محمدمحمدی نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی279
حامدفروغی فرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی
حامدنوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262476247
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹