۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمداکبری بورنگپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6838
محموداکرمیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجوییکارشناس امور مالی254
علیایزانلوپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی287
سعیدایل بیگیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6901
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی33032202073
نسرینبابائیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری503
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری4226
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی235-294
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
مهدیباغبان شوکت آبادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده وسایط نقلیه322
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸