۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حمیدسعادت فرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی409
محمدسعادتیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی303
محمدرضاسعیدافخم شعراءپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی313-244
مهریسلیمی طبسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی244
رضاسندروسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی243
سیدمحمدحسینسیدکاشیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی449
محمدعلیشمسی نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی399
یاسمنشمشیرگرانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی342-240
عباسصابری نوقابیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی411
سوسنصادقی بجدپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی253
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹