۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۷۵۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیامدیر گروه6151
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیمدیر گروه6171
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیمدیر گروه6211
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیمدیر گروه6231
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیمدیر گروه6251
مصطفیفروتن تنهاپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی6257
محمد علیرستمی نژادپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6834
حمید رضارویائیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6857
عباسفرجاد پزشکپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6915
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6917
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸