۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۶۲ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
یوسفرمضانیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276
یوسفخانی نژادحوزه ریاست/مدیریت حراستمسئول انتظامات140
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸