۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حسینحمامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340
سمیهحمیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی6194
جوادخادمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی439
عباسخاشعی سیوکیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
روح الهخانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
سعیدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی502
سیدمحمدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی257
محمدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
مریمخراشادیزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی500
احمدرضاخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸