۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد رهبریمسئول ارتباطات استانی31029412941232202280
محمد علیجعفریدفتر نهاد رهبریمسئول نهاد31029411941132202138
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027167716732227225
وحیدهحسامیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027166716632227225
همامالکیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی310271657165
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027164716432227225
محمدامینحاجی زادهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی310271637163
مژگانخیرالهی ازناولهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستی310271467146
سید محمد رضاخلیل نژادپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی310271457145
محمدعلیبیدختیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی310271447144
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹