۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
قدسیهباقرزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
مریمباقریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی43932202073
محمدرضابخشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی232-28132254053
علیرضابذرافشان تنهاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریتکنسین تاسیسات449
غلامرضابذرافکنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکاردان کارگاه فنی320
حسنبراتیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان44432202488
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه5210
حسنبصیرانی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران57032320552
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸