۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
شیرزادخزائیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
حسینخزیمه نژاددانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
احمدخسرویدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی629
سامیهخسرویدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی410
مسلمخسروی زارگزدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی626
محمدمهدیخطیبدانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی348
محسنخطیبی نیادانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
مجتبیخلیفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
سید محمد رضاخلیل نژاددانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی239
محمدخنجری صادقدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸