۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
فرزانهفخرپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی310271437143
سامانفرزینپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی310271287128
حمیدرضاقربانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی310271277127
حسینکوهستانی اندرزیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی310271237123
ذبیح الهمسعودیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیکارشناس گروه310271207120
ذبیح الهمسعودیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیکارشناس گروه310271207120
ذبیح الهمسعودیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیکارشناس گروه310271207120
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113
عاطفهنخعیپردیس شهدا/دانشکده هنردفتر مجله310271127112
سیداحمدموسویپردیس شهدا/دانشکده هنرکارشناس کتابخانه31027106710632227225
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹