۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
عباسخسرویپردیس شهدا/دانشکده هنرکارشناس خدمات آموزشی310271057105
علیزارعیپردیس شهدا/دانشکده هنرمعاون آموزشی310271027102
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنررییس دانشکده31027101710132227225
سیده مریمعسکریپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول دفتر ریاست310271007100
پریوششیرزاییپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی310269256925
ملیکامودیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی310269246924
مهدیمقرنسیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269216921
مهتابناصحپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269206920
مرضیهثاقب جوپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269196919
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269176917
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹