۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی310261736173
محمدرضابخشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053232-281
علیرضابذرافشان تنهاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریتکنسین تاسیسات449
غلامرضابذرافکنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکاردان کارگاه فنی320
حسنبراتیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان32202488444
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه310252105210
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر310211421142
حسنبصیرانی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران32320552570
زهرابصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانکارشناس دفتر استعداد درخشان310234123412
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹