۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ابوالفضلبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی425
فاطمهبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری518
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی3000
محمدعلیبیدختیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی223
علی اکبربیدختیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
زلالهبیژنیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه تشکیلات و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری14732202043
سیدمحمدتاجبخش فخرآبادیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی312
منیرهترکاونیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی6905
طیبهتقی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس حقوقی317
مهرانتقی پور گرجی کلائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸