۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
عباسعابدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیک263
محسنعارفیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی562
محمودعبادیانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی403
زهرهعلیزادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی282
زهراعلیزاده بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی32202227534
ابراهیمغلامیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
سیداحسانغیاثیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی290
محمودفال سلیمانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615
محمدحسنفتحی نسریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
حمیدفرخیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی408
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹