۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
رضاقاضی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی427
مرتضیقربانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی592
سیدغلامرضاقریشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی552
شعلهقلاسی مودپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی236
اعظمکاهنیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
مهنازکدخداپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی
کیهان دختکریمی شهریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی283
محمدکشتی دارپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی286
مجیدکلاته بجدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی333
سعیدرضاگلدانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی401
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹