۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات310229012901---
محمودرضاتولامعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات310229022902---
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی310211011101--ravabet[AT]birjand.ac.ir
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی (32202245 __286 )310211021102-32202245ravabet[AT]birjand.ac.ir
فاطمهابراهیمیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266236623--F_ebrahimi[AT]birjand.ac.ir
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113--sarhady[AT]birjand.ac.ir
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126--refah[AT]birjand. Ac.ir
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241204120--narjesabtahi[AT]yahoo.com
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی310232123212-32202036zahrari[AT]birjand.ac.ir
عزیزهاحراری مقدم درمیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی310221252125--ahrariazizeh[AT]gmail.com
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹