۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226442644--Aliehsani[AT]birjand.ac.ir
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه310261106110---
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110---
زهرااحمدی بروغنیپردیس فنی/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوترعضو هیات علمی310263746374--z.Ahmadi[AT]birjand.ac.ir
سیدیوسفاحمدی بروغنیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264336433--syahmadi[AT]yahoo.com
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی--312--
حسیناخلاقیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242284228---
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال310229322932---
وحیداربابیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264346434--v.arbabi[AT]birjand.ac.ir
محسناردشیریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی310269076907--mohsenardeshiri364[AT]yahoo.com
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹