۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
310294159415
نرجسپسندیده فردمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت310229432943
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد رهبریمدیر اجرایی نهاد31027994799432202280
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد رهبریمسئول ارتباطات استانی31027992799232202280
ملیحهفرخی فردمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت310229442944
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241204120
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی31023212321232202036
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹