۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
همامالکیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی234
هادیپورشافعیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی21632211001
هادیسریردانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی253
هادیضیائیدانشکده کشاورزی/گروه ریاضیعضو هیات علمی
هادیعلی زاده نوقابیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
هادیفرهادیاندانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی
هادیمعماریان خلیل آباددانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی244
هادیسرابیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه292
هادیصالح پوردانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
هادیصمدیهءحوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸