۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
وحیدجهانیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیکارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی18532202162
همایونفرهنگ فرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی296
همامالکیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی7165
هادیپورشافعیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6839
هادیسریرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی253
هادیضیائیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه ریاضیعضو هیات علمی
هادیعلی زاده نوقابیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
هادیفرهادیانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی
هادیمعماریان خلیل آبادپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی244
هادیسرابیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه292
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹