۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش310254105410
جوادآشوریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس اداره امور عمومی310268076807
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه310268306830
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی310230003000
محسنآیتیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی310268356835
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹