۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
علیاله رسانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی242
محمدحسنالهی زادهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی620
حسینالیاسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی422
حسنامامیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی617
مسعوداماندانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی279
بهزادامیدی کاشانیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی348
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
احمدامیرابادیزادهدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی210
حسینامیرآبادیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی443
محمد حسینامینی فرددانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی327
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸