۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
نرگساسداللهیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریرئیس گروه برنامه و بودجه310210951095---
افسانهاسدالهیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه310266806680--a.asadollahi[AT]birjand.ac.ir
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241254125--s.asadolahisirg[AT]
محمدرضااسدی یونسیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسی و مشاورهعضو هیات علمی310268176817-32211001-
امیرحسناسعدیاندانشکده های اقماری/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2----
محمداسکندری ثانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261536153--meskandarisani[AT]birjand.ac.ir
علیرضااسلامپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261346134--alirezaeslam[AT]birjand.ac.ir
مرتضیاسمعیل نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261616161--esmailnejad.m[AT]birjand.ac.ir
امیراشرفیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264356435--sab.famech[AT]gmail.com
علیاشرفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261546154--aashrafi[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹