۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدحقیقتدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
معصومهخیریهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی265
مهشیدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی
عفتمشفقیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی338
احمدبهلگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
رضاناصری مهموئیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی318
مریمباقریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
علیبصیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آموزشی ریاضیکارشناس گروه آموزشی ریاضی323
سید حسینموسویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی برق-الکترونیک462
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹