۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113
قدرت اللهابراهیمیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان277
منصورابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیبایگان557
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241204120
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی31023212321232202036
عزیزهاحراری مقدم درمیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی310221252125
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226442644
مریماحمدپورشهریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی456
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹