۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
لیلیسیفیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6855
رضاشریعتی نسبپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی2111
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
حسینشکوهی فردپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی1124
زهراشیرزور علی آبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
مهدیضیائیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی
هادیضیائیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه ریاضیعضو هیات علمی
لیلاطالب زاده شوشتریپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی6814
فاطمهطاهرپورپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6837
محسنعارفیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی1125
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸