۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمودحاجیانیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
سعیدحدیدی مودپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
حسنحسن پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی407
محبوبه ساداتحسین زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی226
سیدمحمدحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی292
محمدحسینحسینیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
سید جوادحسینی واشانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی289-272
حسینحمامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340
عباسخاشعی سیوکیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
روح الهخانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹