۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
حامدفروغی فردانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی
هادیفرهادیاندانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی
حمیدرضافلاحیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
مهنازکدخدادانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی
سجادمحمد زادهدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
عباسمحمدیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی
امیر حسینمختاریدانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
عباسعلیمدیحدانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی
سید مجتبیموسوی نژاددانشکده فنی فردوس/گروه عمرانعضو هیات علمی32732001-3
سیدعلیمیربزرگیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی32202516
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸