۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیعسگریپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6836
محمدحسنفتحی نسریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
حامدفروغی فرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی
هادیفرهادیانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی
حمیدرضافلاحیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
مهنازکدخداپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی
محمدرضاکیانیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6853
سجادمحمد زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیر حسینمختاریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
عباسعلیمدیحپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸