۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
محمداکبری بورنگپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی310268386838-32211001-
حسناله رسانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241294129--h.allahressani
علیاله رسانیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه شیمیعضو هیات علمی310266536653--a-allahresani[AT]birjand.ac.ir
علیاله رسانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی--242--
محبوبهالهامیانمعاونت دانشجویی/مرکز مشاورهپذیرش310253185318---
محمدحسنالهی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاون آموزشی310261026102--mhelahizade[AT]birjand.ac.ir
محمدحسنالهی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی310261176117--mhelahizade[AT]birjand.ac.ir
حسینالیاسیپردیس فنی/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی قدرتعضو هیات علمی310263426342--h-elasi[AT]birjand.ac.ir
حسنامامیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرییس دانشکده310261016101--hemami[AT]birjand.ac.ir
حسنامامیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی310262196219--hemami[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹