۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدسروریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
سجادمحمد زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
مصطفیواحدی پوردهرائیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی
سید مجتبیموسوی نژاددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه عمرانعضو هیات علمی32732001-3
صادقپاسباندانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیر حسینمختاریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیرحسناسعدیاندانشکده های اقماری/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد رهبریمدیر اجرایی نهاد31027994799432202280
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد رهبریمسئول ارتباطات استانی31027992799232202280
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹