۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
مسعودامانپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی310267536753--: mamann[AT]birjand.ac.ir
مسعودامانپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی--279--
فروزانامیاریمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226492649--aamyari[AT]birjand.ac.ir
بهزادامیدی کاشانیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264376437--bokashani[AT]yahoo.com
مهدیامیرابادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی--274-343--
احمدامیرابادیزادهپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266246624--aamirabadizade[AT]birjand.ac.ir
حسینامیرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی--443--
علیامیرآبادی زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمسئول نقلیه310242334233---
غلامحسینامیرآبادی زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی (داخلی آنالوگ: 310 ، 322 )310242474247---
مجتبیامیرآبادی زادهمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/دفتر رییسمسئول دفتر310220002000--m.amirabadi[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹