۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرمهدویپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی310266846684
امیرمیکانیکیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیطرح سربازی310221262126
امیرمیکانیکیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس پژوهشی310221262126
امیر حسینمختاریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیرحسناسعدیاندانشکده های اقماری/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه310252105210
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
امینعلی آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلاتکارشناس برنامه و بودجه331
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹