۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
رویاعقیلیمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپزشک معتمد- مسئول مرکز5411
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش5410
ساراطاهری بجدمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپزشک عمومی5412
ندامحمدیمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتکارشناس بهداشت محیط5414
میتراراستگومقدممعاونت دانشجویی/مرکز مشاورهمسئول مرکز5311
بتولمیرزائیمعاونت دانشجویی/کمیسیون موارد خاصکارشناس کمیسیون موارد خاص5530
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی5720
محمدحاجی پورمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس امور عمومی- کارشناس امور مالی- کارشناس کارپردازی5719
مصطفیحدادمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیمسئول دفتر ریاست- کارشناس شوراهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه- دبیرخانه- دبیرخانه کمیسیون ماده یک5711
سیدحامدحمیدزادهمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس روابط عمومی- کارشناس تشکلهای اسلامی- کارشناس مناظره ها و کرسی های آزاداندیشی5713
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸