۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
سامیهخسرویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی410
محمدمهدیخطیبپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی348
مجتبیخلیفهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
محمدخنجری صادقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
محمد رضاخورشیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی
جعفرخوشبختیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی387
مهدیخیاطپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی288-252
مهدیدستورانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336
سعیددقیقیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی341
محمدرضادوستیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی439
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹