۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مجیدجامی الاحمدیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
علیرضاجانفدادانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی372
معصومهجعفرپوردانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
ساراجمهوریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
سپیدهجوانشیردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
محمدجوانشیرگیودانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
غلامحسینجهانگیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی20732211001
مهدیجهانیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی
فاطمهجهانی شکیبدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
امینچمنیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸