۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محسنپوررضابیلندیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
سیدمحمدتاجبخش فخرآبادیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی312
مهرانتقی پور گرجی کلائیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
مهدیتورانیدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
مرضیهثاقب جودانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی30532202039
علیثقه الاسلامیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی22332202042
مجیدجامی الاحمدیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
علیرضاجانفدادانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی372
معصومهجعفرپوردانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
ساراجمهوریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸