۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۷۶۱ تا ۷۷۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مهدیکارگرپردیس علوم پایه/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیکارشناس گروه زیست شناسی228-
علیکاریزیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارپرداز239
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
سیدعلیکالفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتلوله کش322
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیتلفنچی101
علیرضاکرامتی فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده322
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
انسیهکریم پورفردپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
سیده زهراکمال پورپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیمسئول کتابخانه ( کارشناس )268
زهراکمال زاده کاخکیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹