۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهدیتورانیدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
مرضیهثاقب جودانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی30532202039
علیثقه الاسلامیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی22332202042
مجیدجامی الاحمدیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
علیرضاجانفدادانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی372
معصومهجعفرپوردانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
ساراجمهوریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
سپیدهجوانشیردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
محمدجوانشیرگیودانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
غلامحسینجهانگیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی20732211001
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸