۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
غلامحسینامیرآبادی زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی (داخلی آنالوگ: 310 ، 322 )310242474247---
مجتبیامیرآبادی زادهمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/دفتر رییسمسئول دفتر310220002000--m.amirabadi[AT]birjand.ac.ir
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231283128---
رضاامینیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره تعمیرات و نگهداری310243154315---
علیامینیحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه310210691069---
محمد حسینامینی فردپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی--327--
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون310251415141---
علیایزانلوپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی--287--
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرییس دانشکده310269016901---
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269236923---
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹