۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدخامسانپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه105
محمدسالاری شهرستانکپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریستاد عمره و عتبات دانشگاهیان27732202280
علیرضاخسروی طناکپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار32253680
علیسلم آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتسرویس کار(نقلیه)358
محمدعلیعلی آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتسرویسکار(نقلیه)322
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
زهرااحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
سیدیوسفاحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی481
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
محمدرضااسدی یونسیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی6817
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸