۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک323
علیهمسایگانپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر32202412299
فاطمهیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیپیشخدمت302
ناصریاوری پورپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32229251
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده32202044601
رضاسرحدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمسئول آزمایشگاه مرکزی308
طاهرهقاسمی درمیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریکارشناس آزمایشگاه مرکزی312
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر همکاری های علمی بین الملل326
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹