۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
وحیدهحسامیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027166716632227225
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027167716732227225
علیرضاخرد پژوهدفتر نهاد رهبریمسئول دفتر310279907990
محمد علیجعفریدفتر نهاد رهبریمسئول نهاد31027991799132202138
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد رهبریمسئول ارتباطات استانی31027992799232202280
مرتضیمرادیدفتر نهاد رهبریمعاون نهاد310279937993
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد رهبریمدیر اجرایی نهاد31027994799432202280
310294159415
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹