۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
محمدوالهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارپرداز--225--
محمدوفایی فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمتصدی امور دفتری وبایگانی--436--
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک--323--
علیهمسایگانپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر32202412-299--
فاطمهیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیپیشخدمت--302--
ناصریاوری پورپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32229251----
رضاسرحدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمسئول آزمایشگاه مرکزی--308--
طاهرهقاسمی درمیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریکارشناس آزمایشگاه مرکزی--312--
نمایش ۸۵۱ تا ۸۵۸ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹