۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک323
مهدیهدایتی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی284
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241244124
رمضانهاونگیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی412
طیبههاشمی مقدم کشوکپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکارشناس452
سیدحجتهاشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی32202142454
سیدرضاهاشمیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
محمدجوادهاشم زادهپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی310268546854
علینیک اخترپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حمیدرضانیلی ثانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی32202172250
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹