۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیهمسایگانپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر29932202412
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک323
مهدیهدایتی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی284
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4124
رمضانهاونگیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی412
طیبههاشمی مقدم کشوکپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکارشناس452
سیدحجتهاشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی45432202142
سیدرضاهاشمیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
محمدجوادهاشم زادهپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6854
مهدیهادویپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس اداره کارگزینی و رفاه248
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸