۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
انسیهکریم پورفرددانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
مرتضیعباسیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس فناوری اطلاعات31021012
جوادچاپاری افینمدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
سیدابوالفضلناصریدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس زراعت و اصلاح نباتات259
حسنمهدیزادهحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارشناس رفاه و بازنشستگان217
سیدحامدحمیدزادهحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویی32202116
سمیهآرمان مقدمحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویان
حامدمزگی نژاددفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهکارشناس دبیرخانه272
عاطفهعابدینیدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس دامپروری342
زهراانجیریحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس خدمات دانشجویی413
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸