۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۸۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علیسطوتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی310242204220
فاطمه زهراخراشادی زادهمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس مسئول رفاه ( بخش فارغ التحصیلان)310251225122
وحیدجهانیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیکارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی32202162185
علی اکبرپیراستهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس مسئول حقوقی146
احمدزرگرحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست310211141114
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی31023212321232202036
آسیهشنیدهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی310235123512
مهدیزینل نژادمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس مسئول بخش اطلاع رسانی310226472647
محمدجوادمشاوری نیامعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول انجمنهای علمی- مدیرگروه مطالعات اجتماعی310257155715
مریمشیدفرمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشی (داخلی آنالوگ : 302 - فاکس 32202515)310220062006
آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۹