۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
پیمانزنگنهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی553
حسینفرزانه پوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی553
علی اکبرسام خانیانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی552
سیدغلامرضاقریشیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی552
علیبهنام فرددانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
محمدمهدیدیانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی550
علیسعیدیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی547
سیدابوذرفنائیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی547
سعیدیوسفیآموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
حسنفرسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی541
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸