۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
شادیصادقیپردیس علوم پایهمسئول دفتر ریاست310266006600
هادیفرهادیانپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264746474
علیبهنام فردپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264736473
محمدمسینائیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264696469
حسیننوفرستیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264686468
غلامرضانوروزیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264676467
غلامرضافتوحی رادپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264666466
محمدشیواپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264656465
محمدجوانشیرگیوپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264646464
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264636463
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹