۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
عبدالرضارضائی فردپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
محمدحسینرضائی گلپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
سیدمحمدرضویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی287
سید حمید رضارمضانیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
مریمرمضانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی417
یوسفرمضانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276
حمیدرضارویائیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی212
سعیدرهنماپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی521
سیدناصررئیس الساداتپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی344
حیدررئیسیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی240
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹