۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سیدحسنحسینیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی618
سیدمحمدحسینیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی292
سیده عاطفهحسینیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی309
محمدحسینحسینیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
سید جوادحسینی واشاندانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
عبدالرحیمحقدادیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی639
حسینحمامیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340
سمیهحمیدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی623
جوادخادمدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی439
عباسخاشعی سیوکیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸