۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
هادیصمدیهمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره--310253205320
هادیضیائیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه ریاضیعضو هیات علمی
هادیعلی زاده نوقابیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی310267836783
هادیفرهادیانپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264746474
هادیمعماریان خلیل آبادپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی244
هادینوروزیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیامین اموال310242494249
هادیسرابیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه292
هادیصالح پورپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
نیلوفرکمیلیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات آموزشی310261056105
نصرترضائیمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره--310253195319
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹