۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
زهراکریم پوراحمدیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مسئول310241174117
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
علیرضاکرامتی فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده322
مهنازکدخداپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیتلفنچی101
اعظمکاهنیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
سیدعلیکالفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتلوله کش322
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
حسینکازهیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرمعاون کتابخانه مرکزی و مرکز نشر310226412641
علیکاریزیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارپرداز239
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹