۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
زهراکریم پوراحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابحسابدار مسئول دریافت و پرداخت (کارشناس)4117
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
علیرضاکرامتی فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده322
مهنازکدخداپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیتلفنچی101
اعظمکاهنیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
سیدعلیکالفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتلوله کش322
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
حسینکازهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیمعاون کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی30832202143
علیکاریزیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارپرداز239
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸