۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۷۶۱ تا ۷۶۲ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سیدعلیخورشیدیحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات1112
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست1000
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹