۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
کلوخ رضاعلی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی310257165716
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
فرشتهمرتضویپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار267
منصورهصحراگردمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین مسوول کارکنان310242214221
سعیدمظفرنیامعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین اعضاء هیأت علمی310242174217
مریمحسیناییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین310242184218
حسیناخلاقیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242284228
محمدحسینمحمودآبادیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242314231
ابراهیممقیمی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242324232
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹