۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4120
حسناله رسانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4129
کیارشحاتمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4131
منصورهمحمدیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4114
زهرهعلیزادهمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور پژوهشیکارشناس فناوری اطلاعات2115
جوادچاپاری افینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
سیدابوالفضلناصریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس زراعت و اصلاح نباتات259
سیدحامدحمیدزادهمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس روابط عمومی- کارشناس تشکلهای اسلامی- کارشناس مناظره ها و کرسی های آزاداندیشی5713
حسنمهدیزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارشناس رفاه و بازنشستگان217
سمیهآرمان مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویان
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹