۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۷۶۱ تا ۷۶۲ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
عباسعابدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیک263
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹