۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
نازیلادیوانی ویسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک50032202301
حمید رضاغلامحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک390
محمدحقیقتدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
معصومهخیریهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی265
مهشیدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی
عفتمشفقیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی338
احمدبهلگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
فرحجلیلیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی
رضاناصری مهموئیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی318
مریمباقریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹